Се празнува Свети Илија
Во народното верување свети Илија се смета за клучар кој го отклучува или заклучува небото и го пушта или зап?