Обезбедени дополнителни 10л/сек вода за Кавадарци
23-04-2019 РЕГИОН

Новиот начин на водоснабдување на селата Бојанчиште и Куманичево се темели на водоснабдување по пат на пумпна станица.

Со ваквиот начин на водоснабдување се отвора вентилот кој беше подзатворен и водата слободно протекува во цевководот кон градот, информираат од локалната самоуправа.

 

На овој начин во градот ќе се добијат дополнителни 10л/с. вода а на централите ќе се зголеми производството на електрична енергија. Оваа инвестиција е околу 20 000 евра и истите само од дополнително производство на електрична енергија би се вратиле за неполни 3 години.

Додади коментар