Советот на општина Кавадарци ги ослободи социјалците од сметки за вода
10-09-2015 РЕГИОН

По предлог на советникот Горан Белевски од советничката група на СДСМ, советот на општина Кавадарци на последната седница донесе одлука за ослободување од плаќање на сметките за вода и комуналии за сите социјално загрозени семејства.

Како што тој образложи ваквата мерка е повеќе од потребна за овие граѓани, бидејќи не се во можност да ги покријат своите трошоци по овој основ. Одлуката беше едногласно усвоена, а дозволува ослободување за сметките во период од октомври минатата година до октомври годинава.

За користење на оваа поволност социјалците треба да достават решение дека се корисници на социјална помош и заедно со барањето за ослободување од плаќање сметки за вода и комуналии да го достават до општина Кавадарци.

По однос на барањата ќе одлучува тричлена комисија составена од советниците.

Ангел ДановДодади коментар