(ВИДЕО) Кој и зошто сака да ја уништи планината Кожув?
16-03-2017 РЕГИОН

Биодиверзитетот на планината Кожув може сериозно да биде доведен во прашање, доколку се реализираат планирањата за отоврање на рудник за минерални суровини. Опасност постои и за водоводниот систем Лукар, бидејќи се издадени концесии за детални геолошки испитувања за злато во Гладница и Дудица.

А.Д

 Додади коментар