Контактирајте со нас

Студио Телевизија КТВ41
ул. „Шишка“ бр.10
1430 Кавадарци
Телефон: 389 43 400-266
mail: info@ktv.mk