Програма за Петок

 

00.50

    БЛОК  РЕКЛАМИ

01.00

    ИГРАН  ФИЛМ

               СВЕДОК ВО

РЕПРИЗА

 

02.30

    МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

03.00

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

03.35

    АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

28

04.20

    ИГРАН  ФИЛМ

                НЕДОПИРЛИВ ЗА

РЕПРИЗА

 

05.50

    МУЗИКA

          КОНЦЕРТ

 

 

06.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

06.50

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

07.20

    ДЕНИС                                                                                  ЦРТАН ФИЛМ                       РЕПРИЗА             45

07.50

    БЛОК РЕКЛАМИ  + ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСИЈА                                                     РЕПРИЗА

08.30

    ДОБРО  УТРО  ТИКВЕШИЈО

УТРИНСКА

ВО  ЖИВО

 

09.33

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

09.45

   ДЕНИС    

      ЦРТАН ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

46

10.10

    МЈАУ МЈАУ                                                          ЦРТАН ФИЛМ                               ПРЕМИЕРА           64

10.30

     АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

 

10.50

  11.00

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

11.10

    ИНСТРУКТОРИ                                                  СЕРИСКИ ФИЛМ                           РЕПРИЗА           11

11.46

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

12.00

    ПАНЧЕЛИТО                                                                     ДЕТСКА                                   РЕПРИЗА

12.25

     БЛОК   РЕКЛАМИ + МЕДИЦИНА 8 КА

         ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

68

13.00

     АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

28

13.50

     БЛОК  РЕКЛАМИ

14.00

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

103

14.45

     БЛОК  РЕКЛАМИ+ МУЗИКА

15.05

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

15.15

    МОЈА МАЈМИЛА   

      СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

7

15.50

    ИНТЕРМЕЦО

16.00

    АГРО СПЕКТАР

ЗЕМЈОДЕЛСКА ЕМИСИЈА

РЕПРИЗА

 

16.25

       БЛОК   РЕКЛАМИ

16.30

       АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

РЕПРИЗА

 

16..45

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.00

  ВО СВЕТОТ НАС ДЕТЕТО -    МЈАУ МЈАУ              ДЕТСКА ЕМИСИЈА                 РЕПРИЗА            64

17.20

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.30

       ГЛАСОТ НА АМЕРИКА

17.40

       ИНСТРУКТОРИ                                            

СЕРИСКИ ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

12

18.20

     ИНТЕРМЕЦО

18.30

      ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

18.40

     

19.10

      БЛОК  РЕКЛАМИ+ ДОКУМЕНТАРНА

ЕМИСИЈА НОВА

ПРЕМИЕРА

 

19.30

     МОЈА НАЈМИЛА                                                          СЕРИСКИ  ФИЛМ                  ПРЕМИЕРА        8

20.00

      КТВ  ВЕСТИ  1

ИНФОРМАТИВНА

 

 

20.35

 БЛОК  РЕКЛАМИ  + ЏИНГЛОВИ ЗА ЕМИСИИ И ФИЛМОВИ + МЕДИЦИНА 8 КА      РЕП.            68

  21.00

 

    ТВ ОБЈЕКТИВ  

 

 

 

 

 

 

  

  21.50

      ХРАНА И ВИНО                                               КУЛИНАРСКО ШОУ

22.20

    БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

22.30

  23.00

      КТВ  ВЕСТИ                                                                ИНФОРМАТИВНА

   ОГЛАСНИК БИЛБОРД

  23.10

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

      104

23.30

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

23.50

      АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА                               СЕРИСКИ ФИЛМ                        ПРЕМИЕРА        29

                                  П Е Т О К   31.05. 2013