Програма за Понеделник

01.30

   БЛОК РЕКЛАМИ

01.40

   ИГРАН ФИЛМ

                 СВЕДОК      ВО

   РЕПРИЗА

 

03.15

   БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

03.35

    АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

24

04.20

    ИГРАН  ФИЛМ

              МАЛЕНСОВИ

РЕПРИЗА

 

05.50

    МУЗИКA

                   КОНЦЕРТ

 

 

06.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

06.50

   ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА

 

РЕПРИЗА

 

07.20

    ДЕНИС                                                                                   ЦРТАН ФИЛМ                        РЕПРИЗА            41

07.50

    БЛОК     РЕКЛАМИ + ДОКУМЕНТАРНА НОВА

08.30

    ДОБРО  УТРО  ТИКВЕШИЈО

УТРИНСКА

ВО  ЖИВО

 

09.33

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

09.45

    ДЕНИС

                  ЦРТАН ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

       42

10.10

     МЈАУ МАЈУ                                                                             ЦРТАН ФИЛМ                 ПРЕМИЕРА          60

10.30

     АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

 

10.45

  11.00

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

    ОГЛСНИК БИЛБОРД

11.10

    ИНСТРУКТОРИ                                                               СЕРИСКИ ФИЛМ                     РЕПРИЗА           7

11.50

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

12.00

    ПАНЧЕЛИТО                                                                          ДЕТСКА                          РЕПРИЗА

12.25

      БЛОК   РЕКЛАМИ  + МЕДИЦИНА 8 КА

            ЕМИСЈА

 ПРЕМИЕРА

     64

13.00

     АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

      24

13.50

     БЛОК  РЕКЛАМИ

14.00

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

      99

14.45

     БЛОК  РЕКЛАМИ+ МУЗИКА

15.05

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

15.15

    МОЈА НАЈМИЛА

                 СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

       3

15.55

    ИНТЕРМЕЦО

16.00

     ОДБЛИСКУ

ЕМИСИЈА

РЕПРИЗА

 

16.25

       БЛОК   РЕКЛАМИ

16.30

       АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

РЕПРИЗА

 

16..45

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.00

  ВО СВЕТОТ НМА ДЕТЕТО - МАЈУ МАЈУ                          ЦРТАН ФИЛМ                  РЕПРИЗА            60

17.20

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.30

       ГЛАСОТ НА АМЕРИКА

17.40

       ИНСТРУКТОРИ

СЕРИСКИ ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

8

18.20

     ИНТЕРМЕЦО

18.30

      ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

18.40

     МУЗИКА

19.10

      БЛОК  РЕКЛАМИ + ДОКУМЕНТАРНА

                          НОВА

ПРЕМИЕРА

 

19.30

     МОЈА НАЈМИЛА                                                        СЕРИСКИ  ФИЛМ                      ПРЕМИЕРА          4

20.00

      КТВ  ВЕСТИ  1

ИНФОРМАТИВНА

 

 

20.35

  БЛОК  РЕКЛАМИ  + ЏИНГЛОВИ ЗА ЕМИСИИ  И  ФИЛМОВИ + МЕДИЦИНА 8 КА    РЕП.            64

  21.00

  21.40

    РАЗГЛЕДНИЦА ЗА ГРАДОВИТЕ  

    БЛОК РЕКЛАМИ

ДОКУМЕНТАРНА ПРОГРАМА

РЕПРИЗА

 

 

 

 

  

  21.50

      ХРАНА И ВИНО                                                           КУЛИНАРСТВО                     ПРЕМИЕРА

22.20

    БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

22.30

 23.00

      КТВ  ВЕСТИ                                                                ИНФОРМАТИВНА

      ОГЛАСНИК БИЛБОРД

  23.00

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

      100

23.30

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

23.50

АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА                                                СЕРИСКИ ФИЛМ                ПРЕМИЕРА        25

                        ПОНЕДЕЛНИК                      27. 05. 2013