Програма за Четврток

00.35

    БЛОК  РЕКЛАМИ

01.00

    ИГРАН  ФИЛМ

           ОГРАБУВАЧИ НА

РЕПРИЗА

 

02.30

    МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

03.00

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

03.35

    АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

27

04.20

    ИГРАН  ФИЛМ

       ОГРАБУВАЧИ НА

РЕПРИЗА

 

05.50

    МУЗИКA

          КОНЦЕРТ

 

 

06.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

06.50

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

07.20

    ДЕНИС                                                                                   ЦРТАН  ФИЛМ                     РЕПРИЗА             44

07.50

    БЛОК РЕКЛАМИ + ДОКУМЕНТАРНА НОВА                                                               РЕПРИЗА

08.30

    ДОБРО  УТРО  ТИКВЕШИЈО

УТРИНСКА

ВО  ЖИВО

 

09.30

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

09.45

    ДЕНИС 

           ЦРТАН  ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

45

10.10

    МЈАУ МЈАУ                                                                  ЦРТАН ФИЛМ                        ПРЕМИЕРА          63

10.30

     АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

 

10.45

  11.00

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

11.10

          ИНСТРУКТОРИ                                             СЕРИСКИ ФИЛМ                          РЕПРИЗА            10

11.46

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

12.00

    ПАНЧЕЛИТО                                                         ДЕТСКА                                         РЕПРИЗА

12.25

     БЛОК   РЕКЛАМИ + МЕДИЦИНА 8 КА

      ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

        67

13.00

     АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

27

13.50

     БЛОК  РЕКЛАМИ

14.00

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

102

14.45

     БЛОК  РЕКЛАМИ+ МУЗИКА

15.05

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

15.15.   

 

    МОЈА НАЈМИЛА

           СЕРИСКИ ФИЛМ

 

РЕПРИЗА 

6

15.50

    ИНТЕРМЕЦО

16.00

    СПЛЕТКИ

ХУМОРИСТИЧНА СЕРИЈАС

ПРЕМИЕРА

20

16.25

       БЛОК   РЕКЛАМИ

16.30

       АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСИЈА

РЕПРИЗА

 

16..45

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.00

  ВО СВЕТОТ НА ДЕТЕТО -    МЈАУ МЈАУ                  ДЕТСКА ЕМИСИЈА               РЕПРИЗА             63

17.20

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.30

       ГЛАСОТ НА АМЕРИКА

17.40

       ИНСТРУКТОРИ                                            

СЕРИСКИ ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

11

18.20

     ИНТЕРМЕЦО

18.30

      ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

18.40

     

19.10

      БЛОК  РЕКЛАМИ + ДОКУМЕНТАРНА

НОВА

ПРЕМИЕРА

 

19.30

     МОЈА НАЈМИЛА                                                             СЕРИСКИ  ФИЛМ               ПРЕМИЕРА           7

20.00

      КТВ  ВЕСТИ  1

ИНФОРМАТИВНА

 

 

20.35

 БЛОК  РЕКЛАМИ  + ЏИНГЛОВИ ЗА ЕМИСИИ И ФИЛМОВИ + МЕДИЦИНА 8 КА      РЕП.             67

21.00

 

 

      АГРО СПЕКТАР

       ЗЕМЈОДЕЛСКА ЕМИСЈА

 

 

 

 

 

  

  21.50

      ХРАНА И ВИНО                                                        КУЛИНАРСТВО   

22.20

    БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

22.30

  23.00

      КТВ  ВЕСТИ                                                                ИНФОРМАТИВНА

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

  23.10

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

     103

23.30

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

23.50

      АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА                              СЕРИСКИ ФИЛМ                         ПРЕМИЕРА        28

                               Ч Е Т В Р Т О К  30.05. 2013